Fra 1. april 2022:

Alle dage mellem kl. 8.00 – 9.00  og fra kl 13.15 – 13.45 kan du komme uden tidsbestilling og få taget blodprøver (undtaget i ferier)

VIGTIGT: Prøven SKAL være forudbestilt af en læge.

Tidsrummet er forbeholdt blodprøver, dvs. der kan ikke laves andre laboratorieundersøgelser i dette tidsrum.

Når du kommer til “Åbent Lab”. bedes du henvende dig ved skranken med dit sygesikringskort.
Her printer sekretæren en blodprøveseddel ud til dig og du vil blive bedt om at tage plads i venteværelset, indtil det bliver din tur.