Mange patienter har en privat sundhedsforsikring.

Det skaber ofte problemer at skelne mellem privat og offentlig ydelse i relation til benyttelse heraf.
Der foreligger nu fastlagte regler for samarbejdet, hvilket resumeres her:

En henvendelse, der tager udspring i patientens bekymring eller et helbredsrelateret spørgsmål, er naturligvis dækket af landsoverenskomsten / den offentlige sygesikring, og er dermed gratis for patienten.

Herefter kan man beskrive 2 veje:

1.
Hvis den praktiserende læge finder behov for henvisning til speciallægediagnostik og behandling, udstedes gratis attest på dette. Attesten kan så benyttes i det offentlige eller private sundhedssystem.
Egen læge formidler ikke henvisningen til sundhedsforsikringen, da dette er et privat anliggende mellem patienten selv og forsikringsselskabet. Patienten står selv for det praktiske omkring dette.

2.
Hvis den praktiserende læge ikke finder grundlag for henvisning til speciallæge, kan der imidlertid godt udstedes en fri attest, som beskriver det helbredsmæssige problem og dets betydning for patienten, inkl. henvisningsmulighed til forsikringsbetalt behandingstilbud, f.eks. psykolog / diætist / akupunktur.
Denne attest er ikke dækket af den offentlige sygesikring og skal betales af patienten selv, som herefter måske kan få den dækket af sit forsikringsselskab.
Pris:  kr.500,00