v sBehandling af fodvorter

Ingen vortebehandling er let, kortvarig, effektiv eller smertefri. Vortebehandling er ofte langvarig, tidskrævende og undertiden smertefuld. Der findes ingen vortebehandling, som er bedre end andre.

I lægehuset, fryser vi ikke længere vorter, da intensiv hjemmebehandling har vist sig at være lige så effektiv.

Vi anbefaler at man benytter 1 af nedenstående hjemmebehandlingsformer:

A)

Syrebehandling:
Præparatet Wartner PRO vortepen fås i håndkøb på apoteket og i Matas. Målet med denne behandling er at indtørre vorten, så den til sidst falder af. Bør ikke bruges til børn under 5 år.

Wartner PRO vortepen til hånd- og fodvorter

Wartner PRO er et vortemiddel, som indeholder 40 % trikloredikkesyre. Trikloreddikesyren trænger dybt ned i vorten, dræber de virus-inficerede hudceller og får vorten til at falde af. Dette får huden til at skalle og vorten fjernes hurtigt. Der dannes ny hud, når vorten er faldet af.
Fremgangsmåde:
1. Drej hætten halvanden gang og sørg for, at de blå og hvide knopper er ud for hinanden.
2. Træk hætten af.
3. Placér spidsen af applikatoren på vortens overflade og tryk på den blå knap.
4. Lad spidsen være i kontakt med vorten i ca. 10 sekunder. Vorten bør blive hvid, hvilket viser, at behandlingen virker.
5. I tilfælde af større vorter (> 6 mm) kan det være nødvendigt med en ekstra påføring for at sikre, at hele vorten bliver hvid.
6. Efter behandlingen skal du tørre spidsen af med en serviet og sætte hætten ordentligt på igen. Drej hætten for at aktivere børnesikringen.
7. Gentag behandlingen en gang om ugen i højst 6 uger, eller indtil vorten er væk.

B)
Behandling med salicyllak.

Verucid®, købes i håndkøb på apoteket. Målet med denne behandling er at opløse vortevævet og dermed fjerne vorten.

Fremgangsmåde:

  • Start behandlingen med et fodbad hvor fodvorten opløses (evt. fjernes noget af den fortykkede hud over vorten med fodfil). Fødderne tørres godt. Vær opmærksom på at vortespore fra fodfilen kan smitte videre.
  • Vorten dækkes af behandlingsmidlet, som størkner til en fast hinde. Det er vigtigt at skåne den omgivne hud, som opløses lettere end vorten. Man kan evt. beskytte det raske væv ved at påsmøre vaseline uden om vorten.
  • Behandlingen gentages så vidt muligt hver aften. Hver 2. dag skrabes eller beskæres vorten med en skalpel.
  • Målet er at opløse vortevævet. Det kan være effektivt at beskære vorten mindst et par gange om ugen, hvorved præparatet med vortemiddel kan virke mere effektivt.