Klinikken har lukket for tilgang af nye patienter pr. 1/7-2018

Regler for lægevalg/lægeskift

  • Du kan frit vælge en læge, indenfor en afstand af 15 kilometer fra lægens praksis til din bopæl. (såfremt den ønskede læge har åbent for tilgang)
  • Hvis du ønsker en læge, der ligger udenfor 15 kilometer grænsen er det lægen, der skal give sin accept på dette. Du skal benytte den digital selvbetjeningsløsning “Lægevalg“, hvor du via løsningen kan sende dispensatonsanmodningen “lægevalg udover 15 km” direkte til lægen.
  • Der kan kun vælges en læge, som har åbent for tilgang af patienter (i øjeblikket har vi lukket for tilgang).
  • Hjemmeboende børn under 15 år følger normalt forældres lægevalg. Hvis det ønskes kan barnet dog skifte til anden læge. Dette kræver, at du retter henvendelse til Borgerservicecentret med begge forældremyndighedsindehaveres underskrift.

Ny principiel afgørelse om retten til lægevalg

22. december 2016

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 19. december truffet en principiel afgørelse, som skaber klarhed om retten til at beholde egen læge ved flytning inden for kommunegrænserne.

Alle danske statsborgere får fremover ret til at beholde deres egen praktiserende læge, hvis borgeren flytter inden for samme kommune – også selvom lægen har lukket for patienttilgang.

Det slår Styrelsen for Patientsikkerhed nu fast i en principiel afgørelse.

Borgere er indtil nu blevet bedt om at foretage nyt lægevalg, når de har meldt deres flytning via borger.dk. Det har praktisk betydet, at man kun har kunnet vælge sin hidtidige læge, hvis lægen havde åbent for patienttilgang.

Mere klarhed om reglerne

Det er der imidlertid i dag mange læger, der ikke har, og derfor har flere mod deres ønske været nødt til at skifte til en anden praktiserede læge i forbindelse med en flytning. Den principelle afgørelse slår fast, at denne praksis ikke længere er lovlig ved flytninger inden for samme kommune.

Og det er der flere fordele ved.

”Mange borgere føler en tæt tilknytning til deres læge og er mest trygge ved at kunne bevare tilknytningen til lægen, selv om de flytter. Derfor er afgørelsen vigtig og giver klarhed over reglerne,” siger Helle Borg Larsen, der er kontorchef i Patientklagecenteret i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Den nye praksis får øjeblikkelig virkning. Den vil også med tilbagevirkende kraft få betydning for alle borgere, der ved flytning inden for kommunegrænserne har fået afslag på at beholde egen læge.

Afgørelsen kan læses her: Lægevalg ved flytning inden for samme kommune

En borger, der flytter til en anden kommune, skal derimod efter lovgivningen stadig foretage nyt valg af læge. I så fald kan man kun beholde sin hidtidige læge, hvis lægen har åbent for patienttilgang.

Dette har styrelsen også truffet en afgørelse om, som kan læses her: Lægevalg ved flytning til en ny kommune

Få genoptaget din sag

Hvis du er flyttet inden for kommunen og har fået afslag på at beholde din hidtidige læge, kan du søge din kommune om at genoptage din sag.

Du har ret til at få genoptaget din sag hvis:

  • Du er flyttet til en ny adresse inden for samme kommune
  • Du har fået afslag på at beholde din hidtidige læge, fordi lægen nu har lukket for patienttilgang

Du skal henvende dig til din kommune for at få din sag genoptaget.

Når din sag bliver genoptaget, vurderer kommunen, om du igen kan blive tilknyttet den læge, du var tilknyttet før din flytning.

Du har som udgangspunkt ret til igen at blive tilknyttet din hidtidige læge. Hvis din nye adresse ligger mere end 15 km væk fra lægen – eller 5 km i hovedstadsområdet – forudsætter det dog, at du giver afkald på ret til at få hjemmebesøg af lægen i tilfælde af sygdom.