Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal i henhold til sundhedsstyrelsens retningslinier, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient kan få mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne.
Der bør maximalt udleveres afhængighedsskabende medicin til en måneds forbrug ad gangen.
Ordination og fornyelse af midlerne må ikke finde sted over internettet

Afhængighedsskabende midler er i henhold til sundhedsstyrelsen/WHO:

-  Morfin og morfinlignende midler  som f.eks dolol, tramadol og oxycontin.

 Benzodiazepiner (beroligende medicin) og lignende stoffer inklusiv sovemedicin.

 Visse andre lægemidler med afhængigheds-/misbrugspotentiale f.eks ADHD medicin.