Afhængighedsskabende medicin 

Der er indført skærpede retningslinjer for ordination af afhængighedsskabende og beroligende medicin. 

Sovemedicin, beroligende medicin og andet vanedannende medicin som f.eks. stærk smertestillende medicin kan kun bestilles ved personligt fremmøde i lægehuset og kun til kortere tid ad gangen. 

Receptfornyelse kan ikke ske pr. telefon eller via hjemmesiden jf. de skærpede retningslinjer.   

Hensigten er såvel på kort sigt som på lang sigt at tidsbegrænse brugen af disse præparater, motivere til udtrapning og for at vi dermed har mulighed for at diskutere behandlingen og herunder risikoen for afhængighed af disse lægemidler. 

De nye retningslinjer betyder, at vi hos Lægerne Hinneruplund: 

  • Altid er tilbageholdende med ordination af afhængighedsskabende medicin. 
  • Altid vil forsøge udtrapning af etableret behandling i henhold til retningslinjerne, også hvis denne er mangeårig. 
  • Altid giver kørselsforbund såfremt der er lægefaglig indikation herfor. 
  • Som udgangspunkt kun fornyr recepter på afhængighedsskabende medicin ved konsultation, dvs. fremmøde i klinikken. 
  • Vi foretager evaluering af behandlingen minimum x 1 årligt ved en årskontrol ved læge. 

Afhængighedsskabende medicin er: 

  • Stærke smertestillende præparater (herunder morfin, tramadol, oxycodon, fentanyl, kodein og andre) 
  • Angstdæmpende og beroligende præparater (herunder benzodiazepiner som oxazepem, diazepam, zopiclon og zolpidem og andre) 
  • Visse lægemidler med centralstimulerende virkning (herunder centralstimulerende lægemidler indregistreret til behandling af hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD). 
  • Visse andre lægemidler med afhængigheds- eller misbrugspotentiale (herunder antiparkinson midler, opioidholdige hostemidler og andre). 

  

Hvis du vil vide mere: 

Patientfolder om vanedannende medicin 

Sundhedsstyrelsens vejledning